Breiprojek

Die groot breiprojek van Bellville-Oos. Die gemeentelede het baie entoesiasties meegedoen om komberse te brei vir die Reddersburg Kinderhuis. Ons moes 60 komberse brei en brei toe sommer 120! Fantastiese gees van saamdoen en saamwerk.

Hierdie foto’s is van ons besoek aan die Reddersburg Kinderhuis en die oorhandiging van ons komberse aan die kinders.  Ons was die dag saam met ‘n ander gemeente ook daar en het saam geëet. Dit was regtig ‘n voorreg om namens ons gemeente daar te besoek en die kinders te ontmoet wie se name ons so goed op die etikette van hulle kombersies leer ken het. Hierdie was ‘n lewensveranderende projek vir ons almal wat so hartlik saam gebrei het en geld geskenk het dat ons projek suksesvol kon wees. Dit was ook fantasties dat so baie ander gelowiges wat van ons projek gehoor het ook saamgebrei het omdat hulle geroepe daartoe gevoel het. Alle eer aan God.

 

Die Olifantjie in Loxton

Hierdie foto’s is van ‘n projek wat ‘n klompie vroue uit ons kerk besluit het om ‘n speelskooltjie, Die Olifantjie, in Loxton in die Groot Karoo, se klaskamers meer kinder- en speelvriendelik te gaan maak. Na hierdie een klaskamer kon ons nog 2 klaskamers gaan verfraai.