Malawi Bybelplasing 2017

Ons gemeente het deelgeneem aan ‘n Bybelplasing in Malawi.  Hier is die terugvoer video:

https://www.youtube.com/watch?v=JXQt8ED2zjI&t=170s

Projek J58

Agtergrond

Die Gereformeerde Kerk Bellville-Oos se roeping kan as volg opgesom word: “met die Here, vir mekaar en uit na die wêreld”.

Met dit as riglyn het die Durbanville 3 wyk ernstig besin oor waar en hoe ons ook diensbaar kan wees teenoor ons naaste daar “uit in die wêreld”. Gelei deur die Gees van die Here het ons ‘n geleentheid geïdentifiseer en die beplanning van die projek is aan die rol gesit.

Die fondament van die projek is Jesaja 58:6 – 9 waar die HERE aan ons ‘n opdrag gee en waar die HERE aan ons ‘n belofte bevestig.

Samevattend staan daar: Die Here vra dat ons sonder voorbehoud, die om ons wat in nood verkeer, sal raaksien en ‘n verskil sal maak aan hulle omstandighede. Die wat Hom onvoorwaardelik liefhet en opreg dien, sal Hy versorg en beskerm en Hy sal onder alle omstandighede naby ons wees en ons omhels met sy troue liefde en genade.

Die projek strek oor taal en kultuurgrense heen.

Die logo van die projek

Die projek se naam J58 is ‘n verwysing na Jesaja 58. Die sirkel is die liefde en genade van die Here wat geen begin of einde het nie.

Implementering

Die projek is reeds geïmplementeer by die Kraaifontein Kliniek se kraamafdeling waar ons bygestaan word deur matrone Leana Steyn en suster Sharon Dickson. J58 gaan oor diensbaarheid aan pasgebore babas by die kliniek.

By die kliniek word maandeliks ongeveer 130 babas gebore. Mammas word 6 uur na geboorte met hul baba uit die kliniek ontslaan.

Van die verpleegpersoneel koop uit hulle eie sak babaklere aan om van die babas voor ontslag aan te trek en soms, as alle bronne uitgeput is, word die babas saam met sy mamma huistoe gestuur, toegedraai in ‘n handdoek van die kliniek. Hierdie gemeenskap is skaars 10 kilometer van ons gemeentesentrum.

Ons beplan om vir ‘n tydperk van 12 maande aan alle mammas by ontslag uit die kliniek ‘n geskenk te gee van basiese benodighede vir die eerste paar dae wanneer sy met haar nuwe baba tuis is.

Prakties

In ons eerste maand het ons 60 sakke by die kliniek afgegee, waarvan verskeie van die artikels geborg is deur individue en maatskappye. Elke maand word daar begin met ‘n skoon blaadjie en wat vir die maand ingesamel word, word aan die kliniek oorhandig.

Die inhoud van die sak is in samewerking met die kliniekpersoneel beplan.

Die basiese benodighede wat in elke sak kom, is:

 • Die J58 sak wat ook as drasak gebruik kan word nadat die inhoud opgebruik is
 • ‘n Boekie “Brood op die water” / “Here, leer ons bid”
 • Waslappie
 • Handdoek
 • Babakombersie
 • Petroleumjellie (Vaseline) (50 ml / 100 ml)
 • Savlon/Dettol ontsmettingsmiddel (50 ml / 75 ml / 125 ml)
 • Babaseep (100 g)Babasjampoe (200 ml)
 • Babapoeier (100 ml)
 • Wegdoenbare babadoeke (Grootte 1 / 2.5 – 5 kg x26)

Die sak se inhoud mag verander soos ons terugvoer ontvang en skenkings inkom.

Hoe kan jy help?

 • Die belangrikste : Vra in u gebede dat die Here hierdie projek sal sëen.
 • Indien iemand as enkeling, gesin, bybelstudiegroep, vriende, of wie ook al, by J58 betrokke wil raak, kontak ons sommer nou of maak kontak met een van die lidmate in die wyk van Pieter Venter.
 • Help ons met artikels wat vir die komende maand benodig word. Sien die lys van items wat in die sakke kom, hierbo. Indien julle verkies om ‘n kontant bydrae te maak, daar is J58 koeverte om bydraes te maak, of betaal dit direk in die gemeente se rekening en gebruik die verwysing “J58” + u naam.

Op versoek samel ons ook gebruikte babaklere (0 tot 3 maande) in as deel van J58 se hulp aan die kliniek. Indien daar mammas is met opgroeiende babas en julle het klere wat nie meer gebruik word nie, skenk dit asb aan J58 en ons sal dit aan die kliniek besorg.

Kontak

Herman Klomp (projekleier)

Sel: 083 309 1505,

Huis tel: 021 976 4516

e-pos: herman@hho.co.za,

of

* lidmate in die Durbanville 3 wyk.