Toerusting

Die GKBO bied gereeld toerustingsgeleenthede oor ‘n wye spektrum aan. Ons glo dat voortdurende toerusting ons lidmate bemagtig om hulle roeping in die Koninkryk van die Here beter na te kom.

Groei en opleidingsgeleentheid – Veritas

Veritas is ? opleidingsgeleentheid waar jy begelei gaan word om die Bybel reg te kan verstaan en te verklaar, om die verskillende literatuurtipes en konteks te kan verstaan, maar ook om dit wat die Bybel aan ons oordra, weer aan ander te kan
oordra. Verskillende temas rondom bediening word vanuit die Skrif hanteer.  Dit is nie net gerig tot die aanleer van
bedieningsvaardighede nie, maar ook tot persoonlike geestelike groei. Die interaksie met medegelowiges uit verskillende kontekste verryk ook ons gesprek en belewenis van die bediening waartoe die Here ons roep.

Die kursus sal ongeveer 12 kontaksessies hê wat meestal op weeksaande gaan plaasvind. Ons sal die datums en tye bietjie rondskuif om almal te akkommodeer. Ons begin met module 1 van die opleiding. Hierna is daar ook nog modules 2, 3
en 4 wat opgevolg kan word.

Laat weet gerus vir ds. Reinder indien jy belangstel of net eers meer inligting wil bekom. Sodra ons weet wie almal belangstel, sal ons ‘n eerste kontakgeleentheid reël vir verdere toeligting.  Die koste vir die materiaal is R375 (borge kan gereël word indien dit probleem is).

Kontak Reinder 084 8272 443  of rkingma@telkomsa.net vir meer besonderhede.