Wie is Bellville-Oos gemeente?

Ons Roeping
Bellville-Oos is ‘n gemeente van Jesus Christus wat Christene toerus om met die Here, vir mekaar, en uit na die wêreld te leef.

Ons Roeping (Opgesom)
Met die Here, vir mekaar en uit na die wêreld.

Betekenis van Logo
Die logo beeld die drie verhoudings uit waarin elke volgeling van Jesus Christus staan:

  • Verhouding met die Here (die arms wat reg rondom gaan)
  • Verhouding met mekaar (die arm na binne)
  • Verhouding met die wêreld (die arm na buite)

Dit is ons gebed dat jy nader aan die Here sal groei, nader aan mekaar sal groei en ‘n invloed sal hê in die wêreld.

Wat glo ons?
(1) Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. (2) En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here; (3) wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria; (4) wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en wat die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het; (5) wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood; (6) opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, (7) waarvandaan Hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. (8) Ek glo in die Heilige Gees. (9) Ek glo aan ‘n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges; (10) die vergewing van sondes; (11) die opstanding van die liggaam (12) en ‘n ewige lewe.