Belangrike Nuus:

Eredienstye:

Somer 09:00 & 18:30 (Sep / April)

Winter 09:30 & 18:30 (Mei / Aug)

Goeie Vrydag / Kersdiens 09:00

Baie welkom aan alle besoekers wat hierdie week ons dienste bywoon, of via die internet inluister of per video die diens saam geniet. Baie welkom ook aan alle besoekers aan ons webblad.  Mag elkeen geestelik verryk die nuwe week ingaan.

Ons verwelkom graag hierdie Sondagoggend vir Prof Hennie Goede, een van die groep van nege professore van die Teologiese Skool op Potchefstroom. Prof Goede lei ook die Woordverkondiging met beide ons oggend- en aanderedienste vandag.

Ook ‘n hartlike welkom aan die GK Elsiesrivier se gemeente wat tydens hierdie Hervormingsdiens saam met ons die Here dien.